ค้นพบ 27 ผลลัพธ์

โดย bastaro2538
พุธ 25 มี.ค. 2020, 10:36 pm
ฟอรั่ม: ติดต่อสอบถาม
กระทู้: การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 57

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปร...
โดย bastaro2538
พุธ 25 มี.ค. 2020, 10:35 pm
ฟอรั่ม: ติดต่อสอบถาม
กระทู้: คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 55

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปร...
โดย bastaro2538
พุธ 25 มี.ค. 2020, 10:34 pm
ฟอรั่ม: ติดต่อสอบถาม
กระทู้: คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 63

คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปร...
โดย bastaro2538
พุธ 25 มี.ค. 2020, 10:34 pm
ฟอรั่ม: ติดต่อสอบถาม
กระทู้: การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 51

การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปร...
โดย bastaro2538
พุธ 25 มี.ค. 2020, 10:33 pm
ฟอรั่ม: ติดต่อสอบถาม
กระทู้: การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 65

การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปร...
โดย bastaro2538
พุธ 25 มี.ค. 2020, 10:33 pm
ฟอรั่ม: ติดต่อสอบถาม
กระทู้: สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 47

สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปร...
โดย bastaro2538
พุธ 25 มี.ค. 2020, 10:32 pm
ฟอรั่ม: ติดต่อสอบถาม
กระทู้: เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 49

เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปร...
โดย bastaro2538
พุธ 25 มี.ค. 2020, 10:32 pm
ฟอรั่ม: ติดต่อสอบถาม
กระทู้: การประเมินผลการเรียนรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 37

การประเมินผลการเรียนรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปร...
โดย bastaro2538
พุธ 25 มี.ค. 2020, 10:32 pm
ฟอรั่ม: ติดต่อสอบถาม
กระทู้: แบบการประเมินให้ข้าราชการครู
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 48

แบบการประเมินให้ข้าราชการครู

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปร...
โดย bastaro2538
พุธ 25 มี.ค. 2020, 10:31 pm
ฟอรั่ม: ติดต่อสอบถาม
กระทู้: แบบการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 46

แบบการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปร...